Bejelentkezés

Nagy Tisztelettel köszöntöm Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának honlapján!

Hegyes Zoltán
polgármester

 

Kapcsolat

Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala

5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5.
Tel: 06-56-477-001,
06-56-477-015
Fax: 06-56-577-032

E-mail:
hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő 8:00-12:00 13:00-15:30
Kedd - -
Szerda 8:00-12:00 13:00-15:30
Csütörtök 8:00-12:00 -
Péntek 8:00-12:00 -

 

Időjárás

Időjárás előrejelzés

Főzőverseny

Dátum: 
péntek, 2015, május 1 - 13:00

Majális

Dátum: 
péntek, 2015, május 1 - 20:00

Tájékoztató

Tájékoztató a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényről.

2015. március 15-én lépett hatályba a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény. A törvény úgy rendelkezik, hogy üzlet kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthat nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart. A törvény meghatározza az ettől eltérő napokat:

Az üzletek adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra között tarthatnak nyitva, míg december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra között tarthatnak nyitva. Minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra között tarthatnak nyitva.

A kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet kiskereskedelmi napokon 5.00-22.00 óra között, vasárnap és munkaszüneti napokon 5.00-12.00 óra között nyitva tarthat, újságot árusító üzlet, valamint virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 6.00-12.00 óra között tarthat nyitva, sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon a sportrendezvények ideje alatt nyitva tarthatnak

Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárva-tartási időszakban (22.00 óra és reggel 6.00 óra között) is nyitva tarthat. Az általános zárva-tartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet. (segítő családtag: a házastárs, az egyenes-ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő valamint a testvér).

A törvény hatálya nem terjed ki a gyógyszertárak, a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet, a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva tartására. Szintén nem terjed ki a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenységre; az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi intézmények területén történő kereskedelmi tevékenységre; a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre; a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre.
Az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására; a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre; a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre; a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre; a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre; a vendéglátásra; a világörökségi területen található üzletekre, valamint a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre.

A törvényben foglaltak megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, és be nem tartása esetén szankcionálja.

Az adventi napokra és a tetszőlegesen meghatározott egy napra vonatkozó nyitvatartási szándékot az érintett időpont előtt 15 nappal be kell jelenteni a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalnál (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.) A bejelentés ügyfélfogadási időben megtehető a hivatalnál.  

Hasonlóképpen jelenthető be az üzlet – fenti törvény kapcsán – megváltozott nyitva tartási ideje. A bejelentés illetékmentes.

Kérem, hogy a törvény hatálya alá tartozó, érintett üzletek a fentieknek megfelelően szíveskedjenek eljárni.

 

Cibakháza, 2015. március 19.

 

                                                                                                                             Dr. Enyedi Mihály

                                                                                                                                     jegyző

Fogorvosi ügyelet - helyszín változás

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása, valamint Alattyán, Cibakháza, Jánoshida, Jászberény települések által biztosított fogorvosi ügyelet helyszíne 2015. március 14-től megváltozik.

Az eddigiek során 5000 Szolnok, Temető u. 1. szám alatti ingatlanban működő sürgősségi fogorvosi ügyeletet a betegek 2015. március 14-től Szolnok, Móra F. u. 9. szám alatt lévő felújított rendelőben vehetik igénybe. A rendelési idő változatlanul pihenőnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon 07:00-től -15:00 óra. Az ügyelet telefonos elérhetősége: 56/429-937.

Változik a szociális ellátás rendszere

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal hivatalvezetője, Dr. Bodor Brigitta Tímea tájékoztatása – „Változik a szociális ellátás rendszere”

Márciustól jelentősen átalakul Magyarországon a segélyezés rendszere. A segítségre szorulók változatlanul két helyről kérhetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi önkormányzatoktól, illetve a járásoktól. A járásoknál jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot a túléléshez, ha nincs más jövedelme.

A legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális segély megszűnik, helyette a foglalkoztatást helyettesítő támogatás állapítható meg, illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre.

Az egészségkárosodottak és a gyermekük felügyeletét megoldani nem tudók ugyanazon jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a korábbi rendszeres szociális segélyben. A különbség csak annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az ellátást. A hatáskörváltással összefüggésben az ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február végéig hivatalból felülvizsgálják.

Jelentős változás, hogy március 1-től az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők helyett. A változások elsősorban azokat érintik, akik eddig önkormányzati rendelet alapján voltak jogosultak rendszeres szociális segélyre.

A támogatást a kormányhivatal folyósítja minden hónap 5. napjáig. A kérelmek továbbra is benyújthatók a polgármesteri hivatalokban, továbbá a kormányablakoknál és a járási hivataloknál.

Kikerülnek a szociális ellátási rendszerből:

  • rendszeres szociális segély
  • adósságkezelési szolgáltatást
  •  lakásfenntartási támogatás
  • a méltányossági közgyógyellátás,
  • illetve a méltányossági ápolási díj

1. Az állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Az e körbe tartozó ellátások a következők:

  • aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás; ( ez új elem)
  •  időskorúak járadéka, az ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj); a közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága. (2013. január 1-jétől a járások intézték)

A támogatást központi költségvetési forrásból fizetik.

Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátás típusai - melyet az önkormányzatok folyósítanak - március 1-ig még a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történik változás. A támogatás havi összege a 2014. évhez hasonlóan 22.800,- Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában már nem lesz része a szociális ellátórendszernek. Helyébe egy új ellátási forma lép az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

Azok, akik március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyt kaptak, a jegyzőnek hivatalból 2015. február 28-ig felül kell vizsgálnia a jogosultságot.

A lakásfenntartási támogatás szabályai március 1-jétől kikerülnek a Szociális törvényből. Ezután a támogatás ebben a formában nem állapítható meg.

 

2. Önkormányzatok: települési támogatás keretében adhatnak támogatást

A települési önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, amelyet helyi rendeletben szabályozhatnak.
A méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj szabályai tavasztól szintén kikerülnek a Szociális törvényből.

Az önkormányzatok települési támogatás keretében nyújthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.
 

Tájékoztató

Tájékoztató
a magánfőzők bejelentési kötelezettségéről, a desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény alapján a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó szabályai módosultak. A módosítások célja az Európai Uniós szabályokkal kapcsolatos harmonizációnak való megfelelés.

A magánfőzésre és a bérfőzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől jelentős mértékben megváltoztak. Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

Változott a magánfőző definíciója is, magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és a párlat készítésére alkalmas desztilláló berendezéssel rendelkezik. A magánfőző az évente előállítható párlat mennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

A módosítások értelmében a magánfőző a desztillálóberendezés beszerzését köteles bejelenteni a beszerzést követő 15 napon belül a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A magánfőző köteles megőrizni a desztillálóberendezés megszerzésének jogszerűségét igazoló iratot és egy esetleges ellenőrzés esetén azt bemutatni. A 2015. január 1-jét megelőzően beszerzett desztillálóberendezések esetében a bejelentést 2015. január 15-ig kell megtenni a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésnek tartalmaznia kell a magánfőző természetes azonosítóit, lakcímét, elérhetőségi adatait, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, helyrajzi számát, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonostárs adatát fel kell tüntetni. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről 15 napon belül értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

A bejelentés hiányában a desztillálóberendezés birtoklása jogellenes, egy ellenőrzés esetén a vámhatóság a be nem jelentett készüléket elkobozza jövedéki bírság kiszabása mellett.

A magánfőzőnek tárgyévet követő év január 15-éig a magánfőzött párlat utáni adóbevallási és fizetési kötelezettséget kell teljesíteni szintén a lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság felé. Ezt a kötelezettséget először 2016. január 15-ig kell teljesíteni, a 2015-ben előállított párlat után. A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik a tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

A bérfőzésben előállított párlat után is megszűnt 2014. december 31. napjával az eddig 50 liter mennyiségig biztosított nulla forintos adómérték. 2015. január 1-jétől a szeszfőzdében bérfőzés keretében, a bérfőzető alapanyagából előállított párlat adója egy bérfizető részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig 167.000.-Ft (1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve 835 forint), az 50 litert meghaladó mennyiségre 333.385.-Ft (1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve 1667 forint)

Fontos változás, hogy jövőre az önkormányzatnak fizetendő 1.000.-Ft-os átalányadó ellenében 50 liter tiszta szesz, azaz 100 liter 50 térfogat százalékos alkoholtartalmú párlat állítható elő magánfőzésben. A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnt, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000.-Ft/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.

Azon cibakházi lakosoknak, akik 2015. január 1-jét megelőzően magánfőzéshez használt desztillálóberendezést vásároltak, 2015. január 15-ig bejelentést kell tenniük az önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány beszerezhető az önkormányzati adóhatóságnál ügyfélfogadási időben.

A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Tekintettel arra, hogy a bejelentésre nyitva álló határidőig bejelentés nem érkezett, ezért adóhatóságunk a határidőt 2015. február 28-ig meghosszabbította.

Felhívjuk a Tisztelt Magánszemélyek figyelmét arra, hogy a bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, melynek mértéke az adózás rendjéről szóló törvény alapján 200 ezer forintig terjedhet.

Cibakháza, 2015. január 28.

                                                                                                              Önkormányzati adóhatóság

Oldalak

Eseménynaptár

h k s c p s v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Az oldalak tartalmának másodközlése, felhasználása csak a jogtulajdonos engedélyével lehetséges.
Tulajdonos: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Weboldal adminisztráció: FD-WORKS Kft.