Bejelentkezés

Nagy Tisztelettel köszöntöm Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának honlapján!

Hegyes Zoltán
polgármester

 

Kapcsolat

Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala

5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5.
Tel: 06-56-477-001,
06-56-477-015
Fax: 06-56-577-032

E-mail:
hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő 8:00-12:00 13:00-15:30
Kedd - -
Szerda 8:00-12:00 13:00-15:30
Csütörtök 8:00-12:00 -
Péntek 8:00-12:00 -

 

Időjárás

Időjárás előrejelzés

Igazgatási szünet

Tisztelt ügyfeleink!

A nyári igazgatási szünet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete szerint,

 2014. július 07. napjától 2014. július 18. napjáig tart,

mely miatt

az ügyfélfogadás szünetel!

Megértésüket köszönjük!

 

Tisztelt ügyfeleink!

2014. június 30. napon (hétfőn) 10.00 órától 16.00 óráig

munkaértekezlet miatt és

2014. július 01. napon (kedden)

az ügyfélfogadás szünetel !

Megértésüket köszönjük!

TÁJÉKOZTATÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága tájékoztatja a gazdálkodókat, hogy a mezei pocok rendkívüli kártételi veszélyhelyzet elhárítására a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága többek közt Jász-Nagykun-Szolnok megye területén is 2014. május 30. napjától 2014. július 31. napjáig szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel, földi és légi kijuttatással engedélyezte a Redentin 75 RB rágcsálóirtószer felhasználását.

A készítmény felhasználása kizárólag felsőfokú végzettségű növényvédelmi szakember felügyeletével történhet. A kezelendő területen előzetesen fel kell mérni a mezei pocok lakott járatok számát. A fertőzöttség adatait, továbbá a védendő terület és a tervezett kezelés adatait tartalmazó adatlapot (formanyomtatványt) szükséges megküldeni a Növény- és Talajvédelmi Igazgatósághoz (az adatlap beszerezhető a növény- és talajvédelmi igazgatóságon, továbbá megtalálható jelen tájékoztató végén). Az Igazgatóság az adatlap alapján adja meg az engedélyt a Redentin 75 RB vásárlására.

A kezelt területeken az élő vadak viselkedését figyelemmel kell kísérni, vadgazdálkodási szakember segítségének igénybevételével. Ragadozó madarak részére kihelyezett ülőfákkal ellátott területen a kezelés nem végezhető.

Biztosítani kell, hogy az esetlegesen elhullott állatokat illetéktelen személy vagy ragadozó, dögevő állat ne szedje össze.

Természetvédelmi terület határától 300 m-es védőtávolságot kell tartani.

Légi kijuttatás esetén a vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20m-es védőtávolságot kell biztosítani.

Testületi ülés

M E G H Í V Ó

Értesítem a Képviselő-testület tagjait, hogy 2014. május 28-án (szerda) 14.00 órára Munkaterv szerinti ülést hívok össze a Községháza Nagytermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:

 1. Előterjesztés Sági István volt országgyűlési képviselő munkájának az elismerésére

Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

Dátum: 
szerda, 2014, május 28 - 14:00

Pályázati felhívás helyi civilszervezetek támogatására

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestületének
Kulturális, Szociális és Sport Bizottsága

Pályázati felhívás
helyi civilszervezetek támogatására

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének Kulturális, Szociális és Sport Bizottsága pályázatot hirdet helyi civil szervezetek 2014. évi támogatására.

A támogatás célja a helyi civil szervezetek rendezvényeinek, működési céljainak megfelelő tevékenységük támogatása, pályázati lehetőségeik elősegítése, az önkormányzati költségvetésben megállapított keret figyelembevételével.

A pályázat feltételei:

Pályázatot nyújthatnak be Cibakháza Nagyközség területén működő civil szervezetek (civil szervezet: a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt kivételével -, valamint az alapítvány)

A pályázat célja:

A pályázat célja támogatást nyújtani azon civilszervezetek részére, akik megfelelnek a következő feltételeknek:

• a pályázó vagy jogelődje legalább 2 éve folytat tevékenységet a településen,

• a tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet nyújt be,

• a pályázónak nincs lejárt köztartozása,

• a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt,

•  nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszűntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,

• a támogatott program résztvevőinek több mint fele helyi lakos,

• a pályázó aktívan részt vesz a település közösségi életében

Támogatás igényelhető az alábbi célokra:

 • Civil szervezetek rendezvényeinek, kirándulásainak támogatására
 • Közbiztonság elősegítésére szolgáló eszközök beszerzésére, vásárlására
 • Egészségügyi, egészség védelemmel kapcsolatos kiadványok megjelentetésére, felszerelések vásárlására
 • Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadványok megjelentetésére, felszerelés vásárlására
 • Civil szervezetek más pályázatainak a támogatására, legfeljebb az önerő 50%-ának mértékéig

Támogatás nem adható:

 • Azon szervezet részére, amely a költségvetésből előre tervezett módon már támogatásban részesül
 • Politikai rendezvény támogatására
 • Olyan civil szervezet részére, amely a korábbi években kapott támogatás összegével nem számolt el
 • Olyan civil szervezet részére, amely a korábbi években kapott támogatás összegét nem az igényelt célnak megfelelően használta fel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A civil szervezet adatait (név, székhely, ennek hiányában levelezési cím, taglétszám)
 • A képviselő nevét, elérhetőségét
 • A támogatni kívánt tevékenység rövid leírását,
  • költségvetését,
  • az igényelt támogatás összegét

A költségvetésben megállapított keret: 500.000 Ft.

A támogatás módja: vissza nem térítendő támogatás.

A szervezet részére adható támogatás maximális összege: 80.000 Ft.

A pályázat benyújtási határideje: 2014. május 20.

A benyújtott pályázatokat a Kulturális, Szociális és Sport Bizottsága 2014. május 31-ig bírálja el. A döntés eredményéről a Bizottság 8 napon belül értesíti a pályázókat. Az elnyert támogatás összegét a szervezet képviselője a kézhez vett döntés birtokában a Polgármesteri Hivatal pénztárában átveheti.

A támogatás felhasználásáról a civil szervezet képviselője beszámolót készít, melyet 2014. december 15-ig kell eljuttatni a Bizottság elnökének.

Cibakháza, 2014. március 12.

Kovács Andor Károly sk.
Kulturális, Szociális és Sport Bizottsága
elnöke

Értesítés fogászati ügyeleti ellátásról

Értesítjük a lakosságot, hogy a fogászati ügyeleti ellátás térítésmentesen kerül biztosításra Cibakházi lakosok részére:

Munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon és ünnepnapokon: 07,00 órától -15,00 óráig vehető igénybe.

Helye: Szolnok, Temető u. 1.

telefon:56/210-130

Fogorvosi ügyeletet biztosítja: Dr. Abkarovics Dentál Bt.

(A fogászati ügyeleten a fogeltávolítást, vérzéscsillapítást, idegentest-eltávolítást, törött fog lecsiszolását, gyökércsatorna megnyitását, valamint az ezekhez szükséges érzéstelenítés biztosítják az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló rendelet szerint.)

Cibakháza, 2014. április 28.

Hegyes Zoltán

polgármester

 

Oldalak

Eseménynaptár

h k s c p s v
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Az oldalak tartalmának másodközlése, felhasználása csak a jogtulajdonos engedélyével lehetséges.
Tulajdonos: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Weboldal adminisztráció: FD-WORKS Kft.